วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-07  |   ข่าววันที่: 2019-05-07 |  อ่าน: 40 ครั้ง
 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 โดยร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 300 ต้น และ ต้นมะพร้าวจำนวน 30 ต้น ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนด้านหน้าศูนย์ฯ เป็นพื้นที่โดยประมาณ 20 ไร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 65 คน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงกุ้งสูตรคนจน : อ.วศิน ธนภิรมณ์.. (300)  กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (164) Infographic การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายการ.. (145) รายงานประจำปี(Annual Report).. (142) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ผลงาน "การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1" ของกรมประมง.. (107) ประวัติหน่วยงาน.. (107) กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (102) ทำเนียบผู้บริหาร.. (101) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561.. (100) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (91) เปิดตัวเรือประมงอวนลากล้อมจับลำแรก ที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.. (78) งานวันทะเลโลก World Oceans Day 2019.. (74) รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหน่วยตรวจสอบ.. (74) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ SWOT.. (70) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ.. (66) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธฺ์ของงาน(DPIS).. (66) คลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562.. (63) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (61) ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน.. (60) การให้คำแนะนำสำหรับห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ จุดปฎิบัติงาน.. (52)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 หมู่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150