โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-07  |   ข่าววันที่: 2019-05-06 |  อ่าน: 103 ครั้ง
 

วันที่ 27 เมษายน 2562 ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานีร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี เชิญเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อย(มีพื้นที่ฟาร์มรวมแล้วไม่เกิน 20 ไร่) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประชุมชี้แจง "โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561" เพื่อให้เกษตรกรรับทราบรายละเอียดและวิธีการดำเนินงาน โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้น มีเกษตรกรที่มีคุณสมบัตรครบถ้วนเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมดประมาณ 20 คน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงกุ้งสูตรคนจน : อ.วศิน ธนภิรมณ์.. (316)  กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (180) Infographic การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายการ.. (168) รายงานประจำปี(Annual Report).. (153) ประวัติหน่วยงาน.. (131) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ผลงาน "การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1" ของกรมประมง.. (114) ทำเนียบผู้บริหาร.. (114) กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (112) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561.. (103) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (98) เปิดตัวเรือประมงอวนลากล้อมจับลำแรก ที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.. (86) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ SWOT.. (79) รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหน่วยตรวจสอบ.. (76) งานวันทะเลโลก World Oceans Day 2019.. (75) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธฺ์ของงาน(DPIS).. (70) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ.. (68) ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน.. (68) คลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562.. (66) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (63) การให้คำแนะนำสำหรับห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ จุดปฎิบัติงาน.. (56)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 หมู่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150