สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประมง ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประมง ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-11  |   ข่าววันที่: 2020-02-05 |  อ่าน: 30 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ฐานข้อมูลด้านประมงในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดสถานที่รับแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มเติม  แบบฟอร์มแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (พรก.สัตว์น้ำควบคุม)  แบบฟอร์มขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.2 ต่ออายุ) แบบฟอร์มขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1 ต่ออายุ) แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.2) แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) Line@ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการฝึกอบรม "การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สัตว์น้ำจืด".. (526)  ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง ประจำปีงบประมาณ 2561.. (469) จัดแถลงข่าว “ประมงแปดริ้ว ปลอดโรค ปลอดภัย” ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างความเข้มแข็งอาชีพประมงให้ยั่งยืน.. (442) จัดอบรมโครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม กิจกรรมหลักการเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในบ่อดิน ปีงบประมาณ 256.. (407) เปิดตลาดประชารัฐ Green Market คนไทยยิ้มได้ และของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (404) การประกวดเกษตรกรแบะสถาบันเกษตรกรดีเด่น.. (397) ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอคลองเขื่อน.. (353) ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอเมือง.. (342) พิธีมอบฝายมีชีวิต บ้านแปลเสมา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (340) ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอบ้านโพธิ์.. (338) Line@ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (303) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประมงพาณิชย์ ประจำปี 2561.. (298) บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (286) คลินิกเคลื่อนที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562.. (280) วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปี 2561.. (274) ลงพื้นที่ประสานงานเบื้องต้นและสำรวจความพร้อมของสถานที่.. (273) โครงการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (271) จิตอาสา.. (267) แบนเนอร์.. (267) ลงพื้นที่จับพิกัดและวาดแผนที่แผนผังแปลงของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอสนามชัยเชต จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (260)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

     ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น2 ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000