สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับกลุ่มวิจัยและวิเคาระห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ลงพื้นที่สำรวจสภาวะการเลี้ยงปลากะพงขาวในรอบปี 2561 อำเภอบางปะกง และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับกลุ่มวิจัยและวิเคาระห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ลงพื้นที่สำรวจสภาวะการเลี้ยงปลากะพงขาวในรอบปี 2561 อำเภอบางปะกง และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-06  |   ข่าววันที่: 2020-02-03 |  อ่าน: 49 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ฐานข้อมูลด้านประมงในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดสถานที่รับแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มเติม  แบบฟอร์มแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (พรก.สัตว์น้ำควบคุม)  แบบฟอร์มขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.2 ต่ออายุ) แบบฟอร์มขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1 ต่ออายุ) แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.2) แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) Line@ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการฝึกอบรม "การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สัตว์น้ำจืด".. (521)  ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง ประจำปีงบประมาณ 2561.. (464) จัดแถลงข่าว “ประมงแปดริ้ว ปลอดโรค ปลอดภัย” ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างความเข้มแข็งอาชีพประมงให้ยั่งยืน.. (438) เปิดตลาดประชารัฐ Green Market คนไทยยิ้มได้ และของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (401) จัดอบรมโครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม กิจกรรมหลักการเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในบ่อดิน ปีงบประมาณ 256.. (401) การประกวดเกษตรกรแบะสถาบันเกษตรกรดีเด่น.. (391) ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอคลองเขื่อน.. (349) พิธีมอบฝายมีชีวิต บ้านแปลเสมา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (338) ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอเมือง.. (335) ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอบ้านโพธิ์.. (332) Line@ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (298) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประมงพาณิชย์ ประจำปี 2561.. (295) บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (284) คลินิกเคลื่อนที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562.. (277) วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปี 2561.. (273) โครงการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (270) ลงพื้นที่ประสานงานเบื้องต้นและสำรวจความพร้อมของสถานที่.. (269) จิตอาสา.. (266) แบนเนอร์.. (263) ลงพื้นที่จับพิกัดและวาดแผนที่แผนผังแปลงของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอสนามชัยเชต จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (255)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

     ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น2 ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000