คลินิกเคลื่อนที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562

 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

คลินิกเคลื่อนที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562 

เปิดตลาดประชารัฐ Green Market คนไทยยิ้มได้ และของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

 เผยเเพร่: 2019-01-22  |   ข่าววันที่: 2019-01-22 |  อ่าน: 271 ครั้ง
 

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายอนันต์  สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางจรีภรณ์  มีศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมจัดนิทรรศการในการเลี้ยงกบในกระชังบก พร้อมให้คำแนะนำความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามวัตถุประสงค์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ศาลเจ้าตั๊กม้อโจวซือ หมู่ที่ 2 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  


 Tags

  •  บทความ
  • ฐานข้อมูลด้านประมงในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดสถานที่รับแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มเติม  แบบฟอร์มแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (พรก.สัตว์น้ำควบคุม)  แบบฟอร์มขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.2 ต่ออายุ) แบบฟอร์มขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1 ต่ออายุ) แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.2) แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) Line@ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการฝึกอบรม "การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สัตว์น้ำจืด".. (514)  ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง ประจำปีงบประมาณ 2561.. (460) จัดแถลงข่าว “ประมงแปดริ้ว ปลอดโรค ปลอดภัย” ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างความเข้มแข็งอาชีพประมงให้ยั่งยืน.. (434) จัดอบรมโครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม กิจกรรมหลักการเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในบ่อดิน ปีงบประมาณ 256.. (398) เปิดตลาดประชารัฐ Green Market คนไทยยิ้มได้ และของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (396) การประกวดเกษตรกรแบะสถาบันเกษตรกรดีเด่น.. (381) ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอคลองเขื่อน.. (346) พิธีมอบฝายมีชีวิต บ้านแปลเสมา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (336) ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอเมือง.. (334) ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอบ้านโพธิ์.. (329) Line@ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (297) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประมงพาณิชย์ ประจำปี 2561.. (292) บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (281) วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปี 2561.. (272) คลินิกเคลื่อนที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562.. (271) โครงการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (267) ลงพื้นที่ประสานงานเบื้องต้นและสำรวจความพร้อมของสถานที่.. (265) จิตอาสา.. (263) แบนเนอร์.. (260) โครงการพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561.. (251)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

     ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น2 ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000