NO GIFT POLICY กรมประมง  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบรายงานข้อมูลราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ ของแต่ละพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา   97   NO GIFT POLICY กรมประมง    76  นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัดสำนักงานประมงจังห...  65  นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางจรีภรณ์ มีศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาแ...  61  แบบแสดงข้อมูลที่ดิน ( 1 - 2) ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายกอบต. นายกเทศมนตรี รับรองกา...  50  O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   29  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   23  สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญชวนประกวด ปลากัดหม้อ ในงานวันมะม่วง และของดี...  5


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

     ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น2 ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000    padriew_fish@hotmail.com   038-511852   038-511852   แฟนเพจ