นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายรักชพรวัตน์ พันธ์บุตร ประมงอำเภอบ้านโพธิ์ พร้อมด้วยนายอรรถพล หนูสุทธิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวณัฐณิชา สุขไชยพร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมประชุมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 ณ ข่าวผ่องฟาร์ม ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา


นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายรักชพรวัตน์ พันธ์บุตร ประมงอำเภอบ้านโพธิ์ พร้อมด้วยนายอรรถพล หนูสุทธิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวณัฐณิชา สุขไชยพร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมประชุมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 ณ ข่าวผ่องฟาร์ม ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบรายงานข้อมูลราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ ของแต่ละพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา   97   NO GIFT POLICY กรมประมง    78  นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัดสำนักงานประมงจังห...  69  นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางจรีภรณ์ มีศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาแ...  63  แบบแสดงข้อมูลที่ดิน ( 1 - 2) ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายกอบต. นายกเทศมนตรี รับรองกา...  55  O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   30  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   24  สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญชวนประกวด ปลากัดหม้อ ในงานวันมะม่วง และของดี...  12


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

     ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น2 ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000    padriew_fish@hotmail.com   038-511852   038-511852   แฟนเพจ