นายสุทธิวุฒิ แก่นทอง รักษาการประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และวัดไชยภูมิธาราม (วัดท่าอิฐ) จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยปลาตะเพียน จำนวน 300,000 ตัว ณ บริเวณท่าน้ำ วัดไชยภูมิธาราม (วัดท่าอิฐ) จังหวัดฉะเชิงเทรา

 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา


นายสุทธิวุฒิ แก่นทอง รักษาการประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และวัดไชยภูมิธาราม (วัดท่าอิฐ) จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยปลาตะเพียน จำนวน 300,000 ตัว ณ บริเวณท่าน้ำ วัดไชยภูมิธาราม (วัดท่าอิฐ) จังหวัดฉะเชิงเทรา  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบรายงานข้อมูลราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ ของแต่ละพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา   99   NO GIFT POLICY กรมประมง    78  นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัดสำนักงานประมงจังห...  71  นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางจรีภรณ์ มีศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาแ...  65  แบบแสดงข้อมูลที่ดิน ( 1 - 2) ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายกอบต. นายกเทศมนตรี รับรองกา...  58  O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   32  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   26  สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญชวนประกวด ปลากัดหม้อ ในงานวันมะม่วง และของดี...  18


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

     ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น2 ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000    padriew_fish@hotmail.com   038-511852   038-511852   แฟนเพจ