สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การซื้อ - ขายกุ้ง ผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ( APD ) พร้อม QR code ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา


สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การซื้อ - ขายกุ้ง ผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ( APD ) พร้อม QR code ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การซื้อ - ขายกุ้ง ผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ( APD ) พร้อม QR code ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน..คลิก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

    รายละเอียด ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น2 ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000  email  padriew_fish@hotmail.com  โทรศัพท์ 038-511852  FAX 038-511852  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6