นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายอรรถพล หนูสุทธิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่โพรงอากาศ หมู่ที่ 13 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา


นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายอรรถพล หนูสุทธิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่โพรงอากาศ หมู่ที่ 13 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์  ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายอรรถพล หนูสุทธิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่โพรงอากาศ หมู่ที่ 13 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา..คลิก

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียด ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น2 ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000  email  padriew_fish@hotmail.com  โทรศัพท์ 038-511852  FAX 038-511852  แฟนเพจ แฟนเพจ
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6