สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง ร่วมถวายพระพร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง ร่วมถวายพระพร 

ถวายพระพรพระราชินี

 เผยเเพร่: 2020-05-29  |   ข่าววันที่: 2020-05-29 |  อ่าน: 169 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ส่งมอบวัสดุและร่วมซ่อมแซมธนาคารปูม้าบ้านบางเบน.. (252)  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย.. (229) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลบางใหญ่ กระบุรี.. (209) กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านบางกล้วยนอก.. (207) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง.. (194) กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านหาดทรายดำ.. (182) กิจกรรมร่วมจัดทำธนาคารปูม้า สำหรับชุมชน (ตั้งต้น) บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง.. (180) ส่งมอบธนาคารปูม้าบ้านท่ากลางแห่งที่ 2.. (180) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง ร่วมถวายพระพร.. (169) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านเขาฝาชี.. (165) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบ้านเกาะคณฑี.. (155) ร่วมลงนามถวายพระพร.. (155) อบรมหลักสูตร "แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู).. (143) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบ้านบางกล้วยนอก.. (143) ถวายพระพรพระพันปีหลวง.. (117) ถวายพระพร.. (68) ศพท.ระนอง ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ.. (51) ศพท.ระนองปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ณ ชายหาดท่าเรือแหลมสน จ.ระนอง.. (50) ศพท.ระนอง ได้ทำการฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อโรคภายในสำนักงาน.. (44) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง ร่วมถวายพระพรพระบรมราชินี.. (4) 

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

     157 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง