ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือส.เข็มทอง 1)

 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือส.เข็มทอง 1) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-09-14  |   ข่าววันที่: 2020-09-14 |  อ่าน: 107 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (1,933)  กลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,458) กฎกระทรวง.. (1,430) กลุ่มกำกับการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,378) หน้าที่ความรับผิดชอบของ กปน... (1,366) กลุ่มเฝ้าระวังและติดตามการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,357) กลุ่มความร่วมมือการทำประมงนอกน่านน้ำ.. (1,349) ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,334) การตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (197) การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (195) ตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำไทย (เรือโชคเพิ่มสิน 1).. (190) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือศิริชัยรีเฟอร์).. (186) การตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย (ส.เข็มทอง 1).. (170) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือ ส.เข็มทอง 4).. (167) ตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (160) ภาพ กปน... (159) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือเอส.ลีลาวดี).. (154) ตรวจสอบเรือขนถ่ายนอกน่านน้ำ (เรือส.เข็มทอง 1).. (149) การตรวจสอบระบบเฝ้าระวังและติดตามเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย (ส.เข็มทอง 1).. (147) ตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำไทย (เรือมณีเงิน 5).. (143)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

     ตึกเชิดชาย อมาตยกุล เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900