การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือ (เรือมณีเงิน 5 และ เรือโชคเพิ่มสิน 1)

 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือ (เรือมณีเงิน 5 และ เรือโชคเพิ่มสิน 1) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-09  |   ข่าววันที่: 2020-08-08 |  อ่าน: 79 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (1,703)  กลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,377) กฎกระทรวง.. (1,349) กลุ่มกำกับการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,331) กลุ่มเฝ้าระวังและติดตามการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,305) กลุ่มความร่วมมือการทำประมงนอกน่านน้ำ.. (1,302) ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,297) หน้าที่ความรับผิดชอบของ กปน... (1,293) การตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (155) การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (146) การตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย (ส.เข็มทอง 1).. (143) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือ ส.เข็มทอง 4).. (139) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือศิริชัยรีเฟอร์).. (133) ตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำไทย (เรือโชคเพิ่มสิน 1).. (132) การตรวจสอบระบบเฝ้าระวังและติดตามเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย (ส.เข็มทอง 1).. (126) ภาพ กปน... (125) ตรวจสอบเรือขนถ่ายนอกน่านน้ำ (เรือส.เข็มทอง 1).. (118) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือเอส.ลีลาวดี).. (116) ตรวจสอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเรือ เอส.ลีลาวดี.. (114) ตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (113)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

     ตึกเชิดชาย อมาตยกุล เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900