ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือเอส.ลีลาวดี)

 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือเอส.ลีลาวดี) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-17  |   ข่าววันที่: 2020-06-16 |  อ่าน: 168 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (2,014)  กลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,497) หน้าที่ความรับผิดชอบของ กปน... (1,456) กฎกระทรวง.. (1,452) กลุ่มกำกับการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,393) กลุ่มเฝ้าระวังและติดตามการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,384) กลุ่มความร่วมมือการทำประมงนอกน่านน้ำ.. (1,375) ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,348) การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (219) การตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (217) ตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำไทย (เรือโชคเพิ่มสิน 1).. (217) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือศิริชัยรีเฟอร์).. (213) ตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (186) การตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย (ส.เข็มทอง 1).. (183) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือ ส.เข็มทอง 4).. (181) ภาพ กปน... (179) ตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำไทย (เรือมณีเงิน 5).. (170) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือเอส.ลีลาวดี).. (168) การตรวจสอบระบบเฝ้าระวังและติดตามเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย(ส.เข็มทอง 4).. (167) การตรวจสอบระบบเฝ้าระวังและติดตามเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย (ส.เข็มทอง 1).. (163)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

     ตึกเชิดชาย อมาตยกุล เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900