ประกาศกรมประมง

 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

ประกาศกรมประมง 

ประกาศกรมประมง

 เผยเเพร่: 2020-04-30  |   ข่าววันที่: 2020-01-31 |  อ่าน: 2,025 ครั้ง
 

1. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการทำการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/018/T_0027.PDF

 

2. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ทำการประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบควาตกลงว่าด้วยการทำการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/018/T_0030.PDF

 

3. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือน้ำมันที่ทำการขนถ่ายน้ำมันในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการทำการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/018/T_0035.PDF

 

4. ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/022/T_0015.PDF

 

5. ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบหนังสือมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/022/T_0019.PDF

 

6. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/022/T_0020.PDF

 

7. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/027/T_0011.PDF

 

8. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดทำเครื่องหมายประจำเครื่องมือประมงและเครื่องหมายประจำอุปกรณ์ช่วยทำการประมง พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/027/T_0012.PDF

 

9. ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่อระยะเวลาทำการประมง คำขอเพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทำการประมง คำขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือทำการประมงที่อนุญาตให้ใช้ทำการประมง คำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/027/T_0014.PDF

 

10. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ สำหรับเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/036/T_0009.PDF

 

11. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมง สำหรับเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/036/T_0011.PDF

 

12. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/036/T_0014.PDF


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (2,025)  กลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,502) หน้าที่ความรับผิดชอบของ กปน... (1,461) กฎกระทรวง.. (1,458) กลุ่มกำกับการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,395) กลุ่มเฝ้าระวังและติดตามการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,390) กลุ่มความร่วมมือการทำประมงนอกน่านน้ำ.. (1,376) ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,349) การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (223) การตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (218) ตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำไทย (เรือโชคเพิ่มสิน 1).. (218) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือศิริชัยรีเฟอร์).. (216) ตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (192) การตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย (ส.เข็มทอง 1).. (189) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือ ส.เข็มทอง 4).. (185) ภาพ กปน... (180) ตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำไทย (เรือมณีเงิน 5).. (176) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือเอส.ลีลาวดี).. (169) การตรวจสอบระบบเฝ้าระวังและติดตามเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย(ส.เข็มทอง 4).. (169) ตรวจสอบเรือขนถ่ายนอกน่านน้ำ (เรือส.เข็มทอง 1).. (166)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

     ตึกเชิดชาย อมาตยกุล เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900