แบนเนอร์2

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

แบนเนอร์2 

แบนเนอร์

 เผยเเพร่: 2020-09-02  |   ข่าววันที่: 2020-09-02 |  อ่าน: 131 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (3,021)  Infographic.. (2,137) อำนาจหน้าที่.. (1,663) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,658) ทำเนียบ ผอ... (1,587) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,581) โครงสร้าง กนป... (1,569) อัตรากำลัง.. (1,554) ประวัติ กนป. .. (1,484) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,410) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,059) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (1,057) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (1,056) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (959) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (937) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (929) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (726) บทความเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ : ภาคประมง".. (723) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (720) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (705)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร