หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด และประมงพื้นที่กรุงเทพฯ

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด และประมงพื้นที่กรุงเทพฯ 

data

 เผยเเพร่: 2020-07-02  |   ข่าววันที่: 2020-07-02 |  อ่าน: 280 ครั้ง
 

 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร  02-558-0197-8

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032-602010

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี 032-426032

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม 034-711258

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร 034-411846

 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร 0-7751-1298,0-7750-4823

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-240612

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมรา 075-356150

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง 074-604631

 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง 077-800134

 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา 0-7648-1438

 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต 0-7621-2460

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่  075-611799

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง 075218541

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 074-311302

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 073-532052

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 073349591

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  073-213971

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล 07477 2201,0 7474 0239


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (3,006)  Infographic.. (2,126) อำนาจหน้าที่.. (1,655) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,654) ทำเนียบ ผอ... (1,578) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,577) โครงสร้าง กนป... (1,568) อัตรากำลัง.. (1,551) ประวัติ กนป. .. (1,483) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,405) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (1,056) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,055) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (1,053) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (952) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (923) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (918) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (719) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (718) บทความเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ : ภาคประมง".. (717) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (703)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร