หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด และประมงพื้นที่กรุงเทพฯ

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง


หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด และประมงพื้นที่กรุงเทพฯ 

data


 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร  02-558-0197-8

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032-602010

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี 032-426032

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม 034-711258

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร 034-411846

 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร 0-7751-1298,0-7750-4823

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-240612

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมรา 075-356150

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง 074-604631

 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง 077-800134

 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา 0-7648-1438

 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต 0-7621-2460

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่  075-611799

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง 075218541

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 074-311302

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 073-532052

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 073349591

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  073-213971

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล 07477 2201,0 7474 0239

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร    strategynew2013@gmail.com   0 2561 4739   แฟนเพจ