แบนเนอร์ ใหม่

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

แบนเนอร์ ใหม่ 

data

 เผยเเพร่: 2021-03-18  |   ข่าววันที่: 2021-03-18 |  อ่าน: 47 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (2,977)  Infographic.. (2,101) อำนาจหน้าที่.. (1,643) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,605) ทำเนียบ ผอ... (1,569) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,567) โครงสร้าง กนป... (1,559) อัตรากำลัง.. (1,542) ประวัติ กนป. .. (1,475) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,376) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,047) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (1,040) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (1,039) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (943) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (897) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (885) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (709) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (695) บทความเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ : ภาคประมง".. (687) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (682)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร