ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมประมงรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

 สำนักงานเลขานุการกรม

ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมประมงรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 

ข่าวกิจกรรมภายในกรมประมง

 เผยเเพร่: 2020-07-01  |   ข่าววันที่: 2019-11-22 |  อ่าน: 571 ครั้ง
 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายอัมพร ทิฆัมพรพงศ์ ที่ปรึกษากรมประมงด้านกฎหมายและระเบียบ และคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าร่วมรับฟังการกล่าวคำปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี ของข้าราชการบรรจุใหม่ โอกาสนี้อธิบดีกรมประมงมอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมประมงรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 44 ราย นอกจากนี้ทางสำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เข้าใจถึงภารกิจของกรมประมง รวมถึงวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม และเป็นกำลังสำคัญพัฒนาภาคการประมงของกรมประมงต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • @fisheries.go.th ระบบเมล์กรมประมง.. (1,077)  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์.. (771) กรมประมงร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ส่งมอบ “นมวัวแดง”ให้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20.. (650) ภารกิจ/หน้าที่.. (628) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 23 ธั.. (626) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำ.. (581) นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรมประมงเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่.. (573) ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมประมงรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563.. (571) secretary.. (548) นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสถาปนากรมประมง ปีที่ 94.. (523)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานเลขานุการกรม

     กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900