วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 10

 สำนักงานเลขานุการกรม


วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 10 

บทความ


วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 10..คลิก

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 10 พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมี นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้การต้อนรับ ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรุงเทพฯ

#กรมประมง 
#กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการปร... จำนวนผู้อ่าน 263  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 12 - 25 มกราคม 2566 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานเลขาน... จำนวนผู้อ่าน 152 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานเลข... จำนวนผู้อ่าน 138 DOF Diary ข้อมูลติดต่ออัตรากำลังข้าราชการกรมประมง ประจำปี 2566 DOF Diary ข้อมูลติดต่ออัตรากำลังข้าราชการกรมประมง ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 131 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (คนพิการ) สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (คนพิการ) สังกัดส... จำนวนผู้อ่าน 86 วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 10 วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่อ... จำนวนผู้อ่าน 65 แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรกรมประมงเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของกรมประมง แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรกรมประมงเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของกรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 63 ร่วมลงนามถวายพระพร ร่วมลงนามถวายพระพร  จำนวนผู้อ่าน 44 วันที่ 19 เมษายน 2566 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง เลขานุการกรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการหม่อนไหม วันที่ 19 เมษายน 2566 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง เลขานุการกรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเ... จำนวนผู้อ่าน 31 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวช... จำนวนผู้อ่าน 15


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานเลขานุการกรม

    รายละเอียด กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  email  secretary@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 025620600-15  FAX 025620564  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6