กรมประมง...ชงเข้ม ครม. ไฟเขียว ปล่อยงบฯ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กว่า 500 ล้านบาท หนุน “โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล” ปี 65 ระยะที่ 1

 สำนักงานเลขานุการกรม


กรมประมง...ชงเข้ม ครม. ไฟเขียว ปล่อยงบฯ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กว่า 500 ล้านบาท หนุน “โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล” ปี 65 ระยะที่ 1 

ข่าวกิจกรรมภายในกรมประมง


กรมประมง...ชงเข้ม ครม. ไฟเขียว

ปล่อยงบฯ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กว่า 500 ล้านบาท

หนุน “โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล” ปี 65 ระยะที่ 1

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งข่าวดี การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติกรอบวงเงิน 500 ล้านบาท จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ให้กรมประมงเร่งเดินหน้า “โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1” โดยปล่อยกู้แบบปลอดดอกเบี้ย ให้เกษตรกร 3 รอบการผลิต เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลรายย่อย และตอบสนองนโยบายในการเร่งฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลให้ได้ 400,000 ตัน ภายใน ปี พ.ศ. 2566

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้อีกครั้ง โดยตั้งเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตให้กลับมาอยู่ในระดับ 320,000 ตัน ในปี 2565 และ

400,000 ตัน ภายใน ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งกรมประมงได้เร่งดำเนินการแผนฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของไทยให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมจัดหาแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อยที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงแต่ขาดสภาพคล่องให้ได้มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และเข้าถึงแหล่งทุนได้โดยง่าย ผ่านการจัดทำ “โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1” โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลสามารถกู้ยืมเงินทุนแบบปลอดดอกเบี้ยกับกรมประมงได้โดยตรงไม่ต้องผ่านสถาบันการเงิน ภายใต้กรอบวงเงินกู้รวม 500 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรในทุกพื้นที่ที่มีการเลี้ยงกุ้งทะเล รวมจำนวน 1,000 ราย โดยสามารถกู้ได้รายละไม่เกิน 500,000 บาทต่อ 1 รอบการผลิต และกู้ได้รายละไม่เกิน 3 รอบการผลิต ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เริ่มทำสัญญาเงินกู้กับกรมประมง เพื่อใช้ในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วย ลูกพันธุ์กุ้งทะเล และอาหารกุ้งทะเล โดยเปิดให้เกษตรกรสามารถใช้หลักประกันประกอบการกู้ยืม ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

1) ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันตามวงเงินกู้ หรือ

2) ใช้หลักทรัพย์ร่วมกับใช้บุคคลค้ำประกัน หรือ

3) ใช้บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้ โดยให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/ราย และสามารถจับกลุ่มค้ำประกันกันเองได้

อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กรมประมงมีความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวทันที โดยขอให้เกษตรกรผู้ลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสงค์ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ได้เตรียมตัวและทำการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง ทาง https://www4.fisheries.go.th/.../site2/coastalaquaculture หรือ โทร. 0 2561 3997

ทั้งนี้ กรมประมงเชื่อมั่นว่า การเสริมสภาพคล่องด้วยการสนับสนุนสินเชื่อแบบปลอดดอกเบี้ยนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินทั้งระบบ ซึ่งจะสร้างศักยภาพในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยให้สามารถดันผลผลิตไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของไทยให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการปร...  233   รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานเลขาน...  138  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานเลข...  93  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรมประมง เข้าร่วมงานในโอ...  80  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (คนพิการ) สังกัดส...  64  แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรกรมประมงเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของกรมประมง   63  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา ...  56  DOF Diary ข้อมูลติดต่ออัตรากำลังข้าราชการกรมประมง ประจำปี 2566   54  วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่อ...  49  ร่วมลงนามถวายพระพร   35


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานเลขานุการกรม

     กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    secretary@fisheries.go.th   025620600-15   025620564   แฟนเพจ