วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานเลขานุการกรม


วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ำ และการประกวดปลาสวยงามทุกประเภท ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 รวมทั้งสิ้น 163 รางวัล โดยมี ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดี นายมานพ หนูสอน รองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

จากนั้น อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานทั้งจากส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งเยี่ยมชมร้าน Fisherman Shop@น้อมเกล้า และได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 โดยภายในงานได้มีการนำเสนอนิทรรศการความรู้ด้านการประมง พร้อมจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตด้วยสัตว์น้ำมงคลเสริมดวง ในคอนเซป “สัตว์น้ำ : เสริมบารมี เสริมราศี เสริมโชคดี เสริมพลัง”

เพิ่มเติม??????

https://www.facebook.com/103371528516012/posts/419639316889230/

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

#นายถาวรทันใจรองอธิบดีกรมประมง

#นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมง

#กรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565 “วิจัยการประชุมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ...  228   กรมประมง...ชี้แจง ! การดำเนินการตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และ...  146  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  119  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง แสดงความยินดี และกล่าวอวยพร นายสงกรานต์ แ...  80  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมงให้การต้อนรับคณะ Miss Earth Thailand 2021 ...  74  วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค นายเฉลิม...  74  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธ...  71  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่วัดธรรมคุณาราม (หลวงพ่อเต่า) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมห...  71  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม   58  " วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 " ภายใต้ธีม " Aquatic of Luck ศาสตร์แห่งความเช...  52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานเลขานุการกรม

     กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    secretary@fisheries.go.th   025620600-15   025620564   แฟนเพจ