วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พบปะข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 31 ราย

 สำนักงานเลขานุการกรม


วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พบปะข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 31 ราย 

ข่าวกิจกรรมภายในกรมประมง


 

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พบปะข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 31 ราย ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 25 ราย ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 ราย และตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 1 ราย โดยในโอกาสนี้ อธิบดีกรมประมงได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีของบ้านเมืองต่อไป

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

#กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565 “วิจัยการประชุมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ...  228   กรมประมง...ชี้แจง ! การดำเนินการตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และ...  146  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  119  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง แสดงความยินดี และกล่าวอวยพร นายสงกรานต์ แ...  80  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมงให้การต้อนรับคณะ Miss Earth Thailand 2021 ...  74  วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค นายเฉลิม...  73  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธ...  71  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่วัดธรรมคุณาราม (หลวงพ่อเต่า) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมห...  71  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม   58  " วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 " ภายใต้ธีม " Aquatic of Luck ศาสตร์แห่งความเช...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานเลขานุการกรม

     กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    secretary@fisheries.go.th   025620600-15   025620564   แฟนเพจ