กรมประมงจัดอบรม ”โครงการยุวประมง” รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านนาสวน จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 22 -23 มีนาคม 2565

 สำนักงานเลขานุการกรม


กรมประมงจัดอบรม ”โครงการยุวประมง” รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านนาสวน จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 22 -23 มีนาคม 2565 

บทความ


 

กรมประมงจัดอบรม ”โครงการยุวประมง” รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านนาสวน จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 22 -23 มีนาคม 2565 โดยในพิธีเปิดการอบรมฯ ได้รับเกียรติจาก นางสาวธิดาวรรณ โพธิ์เพ็ชร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ผู้แทนประมงจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ และในส่วนของพิธีปิดการอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตรได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ ก้องรัตนโกศล ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ

สำหรับการอบรมยุวประมง รุ่นที่ 7 /2565 มีเยาวชนเข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน โดยกรมประมงได้อบรมสร้างการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กฎหมายประมงเบื้องต้น การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ สัตว์น้ำที่ได้รับการสงวนและคุ้มครองตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2562 เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด และการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่นของชุมชนประมงต้นแบบ ฯลฯ กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหล่ายุวประมงจะเป็นกลุ่มพลังคนรุ่นใหม่ที่ช่วยเป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องชาวประมงท้องถิ่นให้ทราบถึงแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และการทำการประมงอย่างถูกวิธี ลดปัญหาและป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดการดูแลทรัพยากรประมงพื้นถิ่นมากขึ้น เกิดเป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงที่ยั่งยืนต่อไป

#กรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#กองตรวจการประมง

#ยุวประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที...  262   กรมประมงขอเชิญชวนหน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด ยึดหลักปฏิบัติ งดให้ งดรับ   197  กรมประมง...ระดมทีมผู้บริหาร ร่วมกำหนดทิศทางการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   188  สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง   175  บริการดาวโหลดไฟล์ดิจิตอล   173  บริการดาวน์โหลดสื่อ Infographic   155  อธิบดีกรมประมง....เปิดโต๊ะแถลง   150  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  146  การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565 “วิจัยการประชุมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ...  145  ประชาสัมพันธ์ ร้านสำเภาทอง..มาแล้วจ้า !! พบกับสินค้าใหม่ ตามคำเรียกร้อง   142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานเลขานุการกรม

     กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    secretary@fisheries.go.th   025620600-15   025620564   แฟนเพจ