กรมประมง...เร่งแก้ปัญหาการส่งออกลูกปลากะพงขาว พร้อมวางแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้กฎระเบียบที่ถูกต้อง

 สำนักงานเลขานุการกรม


กรมประมง...เร่งแก้ปัญหาการส่งออกลูกปลากะพงขาว พร้อมวางแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้กฎระเบียบที่ถูกต้อง กรมประมง...เร่งแก้ปัญหาการส่งออกลูกปลากะพงขาว

พร้อมวางแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้กฎระเบียบที่ถูกต้อง

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารหอประชุม หมู่ที่ 6 บ้านจันทร์เกษม ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหารกรมประมง นำโดยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรม ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ร่วมประชุมติดตามรับฟังปัญหาการส่งออกลูกปลากะพงขาวของเกษตรกรในพื้นที่ ตามข้อห่วงใยของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้สั่งการให้กรมประมงเร่งช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร

จากกรณีที่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงลูกปลากะพงขาว ม.6 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ เนื่องจากไม่สามารถส่งออกลูกปลากะพงขาวได้

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อห่วงใยและได้มอบหมายให้กรมประมงเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยที่ผ่านมา กรมฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำการสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่เลี้ยงปลากะพงขาวในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน และได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกับกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงลูกปลากะพงขาว เพื่อรับฟังปัญหามาโดยตลอด และได้เตรียมวางแนวทางในการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้บริหารกรมประมง จะได้รับฟังปัญหาอุปสรรคของพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวด้วยตนเอง โดยเฉพาะปัญหาข้อติดขัดที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ซึ่งกรมประมงได้มีแนวทางให้ผ่อนผันการส่งออกลูกปลากะพงขาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรมประมงจะนำข้อเรียกร้องดังกล่าวไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลและทำความเข้าใจกับเกษตรกรทุกราย โดยเฉพาะขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการขอรับใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำจากกรมประมง ซึ่งฟาร์มที่ต้องการส่งออกลูกพันธุ์ไปต่างประเทศ ต้องขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ (สอ.) และได้รับการรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ (เฝ้าระวังโรคไวรัส VNN,RSIV) เพื่อให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบ ที่ถูกต้องของกรมประมง และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที...  254   กรมประมง...ระดมทีมผู้บริหาร ร่วมกำหนดทิศทางการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   183  กรมประมงขอเชิญชวนหน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด ยึดหลักปฏิบัติ งดให้ งดรับ   181  สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง   170  บริการดาวโหลดไฟล์ดิจิตอล   161  บริการดาวน์โหลดสื่อ Infographic   152  อธิบดีกรมประมง....เปิดโต๊ะแถลง   146  การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565 “วิจัยการประชุมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ...  142  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  141  ประชาสัมพันธ์ ร้านสำเภาทอง..มาแล้วจ้า !! พบกับสินค้าใหม่ ตามคำเรียกร้อง   137


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานเลขานุการกรม

     กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    secretary@fisheries.go.th   025620600-15   025620564   แฟนเพจ