กรมประมง ร่วมสืบสานประเพณี “ลอยกระทง” แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย ไม่ทำลายธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ

 สำนักงานเลขานุการกรม


กรมประมง ร่วมสืบสานประเพณี “ลอยกระทง” แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย ไม่ทำลายธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ 

บทความ


กรมประมง ร่วมสืบสานประเพณี “ลอยกระทง” แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยการใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย ไม่ทำลายธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ

กรมประมง...ชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานประเพณี “ลอยกระทง” แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายธรรมชาติ และลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ ด้วยการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย และสามารถเป็นอาหารสัตว์น้ำได้
นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญและช่วยกันดูแลรักษาอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะแหล่งน้ำ ซึ่งถือได้ว่ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งการอุปโภคและบริโภคในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ดังนั้น ในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงในปีนี้ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กรมประมงจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมใจกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้กระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ขนมปัง ข้าวโพด ใบตอง มันสำปะหลัง กรวยไอศกรีม เป็นต้น เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้ง่ายเมื่อนำไปลอยลงสู่แหล่งน้ำ และยังเป็นอาหารของสัตว์น้ำได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ควรเลือกลอยกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเปิด ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง เพราะหากเป็นแหล่งน้ำปิดอาจเกิดการตกค้างของวัสดุได้ ส่งผลให้แหล่งน้ำเน่าเสีย และอาจทำให้สัตว์น้ำตายได้เนื่องจากขาดออกซิเจน อีกทั้งสัตว์น้ำที่กินอาหารจากวัสดุธรรมชาติเหล่านี้จะมีเพียง ปลากินพืชเท่านั้น อาทิ ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลายี่สก เป็นต้น ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำอย่างเด็ดขาด เช่น เข็มหมุด พลาสติก และโฟม เป็นต้น นอกจากนี้ หากมาลอยกระทงเป็นครอบครัวหรือกับคู่รัก ขอให้ใช้กระทงร่วมกันเพียง 1 กระทง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีแล้วยังช่วยลดปริมาณของวัสดุที่จะถูกลอยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติให้น้อยลงด้วย
รองอธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ยังคงมีการระบาดอยู่ จึงขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่างให้เหมาะสม และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ หรือใช้ทางเลือกการลอยกระทงออนไลน์ เพื่อมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีไทยในแบบที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังห่างไกลจากเชื้อไวรัส COVID – 19 ได้อีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  329   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  292  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน...  284  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที...  192  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้า...  175  กรมประมง...ระดมทีมผู้บริหาร ร่วมกำหนดทิศทางการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   117  สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง   112  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  89  บริการดาวน์โหลดสื่อ Infographic   82  บริการดาวโหลดไฟล์ดิจิตอล   75

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานเลขานุการกรม

     กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    secretary@fisheries.go.th   025620600-15   025620564   แฟนเพจ