วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. เลขานุการกรมพร้อมบุคลากร สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง และหัวหน้าผู้ตรวจราชการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

 สำนักงานเลขานุการกรม


วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. เลขานุการกรมพร้อมบุคลากร สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง และหัวหน้าผู้ตรวจราชการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 

ข่าวกิจกรรมสำนักฯ


วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. เลขานุการกรมพร้อมบุคลากร สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง(นายวิชาญ อิงศรีสว่าง) และหัวหน้าผู้ตรวจราชการ(ท่านสุวิทย์ คชสิงห์) เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  320   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  288  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน...  283  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที...  190  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้า...  172  กรมประมง...ระดมทีมผู้บริหาร ร่วมกำหนดทิศทางการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   117  สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง   110  กรมประมง   89  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  85  บริการดาวน์โหลดสื่อ Infographic   80

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานเลขานุการกรม

     กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    secretary@fisheries.go.th   025620600-15   025620564   แฟนเพจ