วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม

 สำนักงานเลขานุการกรม

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม 

ข่าวกิจกรรมสำนักฯ

 เผยเเพร่: 2021-04-07  |   ข่าววันที่: 2021-04-05 |  อ่าน: 114 ครั้ง
 

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม เพื่อหารือ มอบแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกรม เช่นในเรื่องของ การเบิกจ่ายงบประมาณ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ และการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 2564 เป็นต้น โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • @fisheries.go.th ระบบเมล์กรมประมง.. (798)  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 23 ธั.. (574) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำ.. (496) กรมประมงร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ส่งมอบ “นมวัวแดง”ให้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20.. (493) ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมประมงรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563.. (481) secretary.. (472) นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรมประมงเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่.. (464) นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสถาปนากรมประมง ปีที่ 94.. (447) ภารกิจ/หน้าที่.. (426) ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ตำแ.. (405) กรมประมงมอบหมายเลขานุการกรม เข้าร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 47 ปี.. (352) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์.. (347) วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กรมประมงมอบหมาย นาวาโทพรชัย สิงหบุญ และสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 161 ปี.. (346) วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัด.. (316) นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์  เลขานุการกรม  เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบายอธิบดีกรมประมง และมอบหมายงานตามภารกิจของสำนักงานเลขานุการกรม .. (316) ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมประมง.. (314) วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รองอธิบดีกรมประมง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา.. (305) กรมประมง...เปิดรายชื่อเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ด้านการประมง ประจำปี 2563.. (300) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง มอบเหรียญและเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่นาย นิคม สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายท้ายเรือ ส 2 สังกัด ศูนย์ป้องก.. (293) การปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรมประมง โดยสำนักงานเลขานุการกรม.. (274)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานเลขานุการกรม

     กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900