กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์

กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 เผยเเพร่: 2019-11-29  |   ข่าววันที่: 2019-11-29 |  อ่าน: 29 ครั้ง
 

กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด ๒๖-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมาของหน่วยฯลำนางรอง บุรีรัมย์.. (185)  โครงสร้างหน่วยฯ (นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (149) พื้นที่รับผิดชอบ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (143) กิจกรรมบูรณาการณ์ร่วมกับส่วนราชการกรมประมงประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (139) นโยบายองค์กร.. (130) ข้อมูลการติดต่อ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (130) ผอ.ศูนย์ฯพร้อมคณะร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์.. (126) ภาระกิจช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย(น้ำท่วม)จังหวัดอุบลราชธานี.. (105) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒.. (103) คติในการปฏิบัติงาน(หน่วยฯ).. (101) อบรมเยาวชนนักเรียน ยุวประมง.. (90) ภารกิจ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (90) กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (89) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนสิงหาคม ๖๒.. (80) กิจกรรมโครงการเสริมสร้างฯชุมชนประมง ๖๓.. (62) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒.. (53) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนตุลาคม ๖๒.. (52) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนธันวาคม ๒๕๖๒.. (47) อบรมเยาวชนนักเรียน ยุวประมง.. (42) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนมกราคม ๒๕๖๓.. (40)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์