กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์)

กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน...


วันที่ ๒๑ - ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ออกปฏิบัติงานควบคุมป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดการประมง และเครื่องมือประมง ที่ผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่๒) 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!