กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนตุลาคม ๖๒

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์)

กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนตุลาคม ๖๒ 

กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน...


วันที่ ๑๖ -๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ออกปฏิบัตงานควบคุมและปราบปรามผู้กระทำผิดการประมงและเครื่องมือประมงที่ผิด ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่๒)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!