วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-22  |   ข่าววันที่: 2019-08-22 |  อ่าน: 36 ครั้ง
 

สนับสนุนให้องค์กรชุมชนท้องถิ่นทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน

โดยกระจายความรับผิดชอบการดูแลรักษาทรัพยากรให้แก่ชุมชน


 Tags


Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์

 ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์