จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ศปจ.กาฬสินธุ์)

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ศปจ.กาฬสินธุ์) 

รายงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565


https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220602160307_1_file.jpgจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ศปจ.กาฬสินธุ์)

-ตุลาคม 2564

-พฤศจิกายน 2564

-ธันวาคม 2564

-มกราคม 2565

-กุมภาพันธุ์ 2565

-มีนาคม 2565

-เมษายน 2565

-พฤษภาคม 2565

-มิถุนายน 2565

-กรกฎาคม 2565

-สิงหาคม 2565

-กันยายน 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510