รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (สขร.)

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (สขร.) 

รายงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564


ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564

ศูนย์ป้องกันและปราบปราประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

-ตุลาคม 2563

-พฤศจิกายน 2563

-ธันวาคม 2563

-มกราคม 2564

-กุมภาพันธุ์ 2564

-มีนาคม 2564

-เมษายน 2564

-พฤษภาคม 2564

-มิถุนายน 2564

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510