ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 

ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-22  |   ข่าววันที่: 2019-08-25 |  อ่าน: 62 ครั้ง
 

ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดขอนแก่น

มีหน้าที 

             ๑.บังคับใช้กฎหมาย ตาม พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐  , ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ประกาศกรมประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

             ๒. ประชาสัมพันธ์ุในด้านกฎหมายทางการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้กับชุมชน และชาวประมงได้ทราบ

             ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพบากรประมง ร่วมกับภายรัฐ

             ๔. จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ ด้านกฎหมายให้คนในชุมชนและชาวประมงได้ทราบ

             ๕. สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายในการบริหารจัดการการประมงเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ

             ๖. วางแผนงาน และดำเนินงานการเชิงลึก ในการป้องกันการทำการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

  


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ไหว้แม่ย่านางเรือ .. (167)  วันที่ 30 สิงหาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น "ตรวจยึดอวนล้อมจับ ประกอบแห" อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น.. (111) วันที่ 25 ส.ค. 62 เข้าพบผู้นำท้องถิ่น เพื่อหาข้อมูลการทำการประมง.. (94) วันที่ 1 กันยายน 2562 ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปราม "ลำน้ำเชิญ ลำน้ำพะเนียง ".. (86) วันที่ 29 สิงหาคม 2562 งานซ่อมบำรุง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงนำ้จืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น ตรวจเช็คระบบหล่อเย็น พบตะแกรงอุดตัน ทำให้น้ำมีการไหลเวีย.. (84) " อบรมจับจระเข้ " เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงนำ้จืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น.. (83) วันที่ 31 สิงหาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น "ช่วยผู้ประสพอุทกภัย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น".. (80) โครงสร้างหน่วยงาน.. (78) ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน.. (76) วันที่ 28 สิงหาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงนำ้จืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น ร่วมกับ หน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ.. (72) ติดตั้งป้ายเขตอภัยทานหน้าวัด.. (68) ติดตามผลการดำเนินงาน.. (68) ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน.. (62) วันที่ 27 กันยายน 2562 " ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับพร้อมเรือหางยาว ทำการประมงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน " พื้นที่ บ้านท่าลาด หมู่ 4 ต... (62) พัฒนาหน่วยงาน.. (60) วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 04.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น จับกุมผู้ลักลอบใช้เครื่องมือ ยอขันช่อ .. (59) กระดานข่าว 22 ส.ค. 62.. (58) วิสัยทัศ พันธกิจของหน่วยงาน.. (58) จัดฝึกอบรมยุวประมง ประจำปี ๒๕๖๒.. (57) วันที่ 30 สิงหาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น "ร่วมประชาคมเขตอนุรักษ์ วังปลา บ้านภูเขาวง".. (57)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น

     ม.3 บ้านท่าเรือ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น