main

 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

main 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-22  |   ข่าววันที่: 2019-07-22 |  อ่าน: 20 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (63)  คณะทำงานตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงปี 2562.. (55) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (50) จัดฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้.. (43) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี2562.. (40) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (38) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี2562.. (36) คณะทำงานตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (26) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (22)

    Copyright © 2016-2020 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

     50 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900