ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 26/2565

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 26/2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-12-01  |   ข่าววันที่: 2021-11-30 |  อ่าน: 23 ครั้ง
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง เตือน!!! เกษตรกรเฝ้าระวัง โรคสัตว์น้ำในช่วง ฤดูฝน.. (144)   ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 130/2564.. (107)  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 127/2564.. (105)  การขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. (103)  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 122/2564.. (100)  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 129/2564.. (95)  การขอหนังสือรับรองสัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติที่ได้จากการเพาะเลี้ยง.. (95)  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 132/2564.. (87)  การขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติเพื่อการส่งออก.. (87)  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 150/2564.. (83)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร 184 ม.2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130