คณะผู้ตรวจประเมินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงพื้นที่ กลุ่มประมงพื้นบ้าน ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ (พังงา)

คณะผู้ตรวจประเมินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงพื้นที่ กลุ่มประมงพื้นบ้าน ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 

 เผยเเพร่: 2019-09-01  |   ข่าววันที่: 2019-08-17 |  อ่าน: 132 ครั้ง
 

คณะผู้ตรวจประเมินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงพื้นที่ กลุ่มประมงพื้นบ้าน ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงาคณะผู้ตรวจประเมินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงพื้นที่ ธนาคารสัตว์น้ำประจำชุมชน (ธนาคารปูม้า) กลุ่มประมงพื้นบ้าน ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา บรรยายผลการดำเนินโครงการ ตอบข้อซักถามตามที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ (พังงา)

     ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา