จัดฝึกอบรมโครงการธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเลชายฝั่ง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ำ นครศรีธรรมราช

จัดฝึกอบรมโครงการธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเลชายฝั่ง 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-03  |   ข่าววันที่: 2019-06-25 |  อ่าน: 137 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยนายมงคลรัตน์  แรกจำนงค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ำ นครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะครูอาจาร โรงเรียนบ้านบางฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลสิชล  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดฝึกอบรมโครงการธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเลชายฝั่ง โดยมรน้องๆโรงเรียนบ้านบางฉางเข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้ จำนวน 53 คน 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ

  • Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ำ นครศรีธรรมราช

     หมู่ที่ 3 ตำบลสิชล  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120