กรมประมง...แจ้งแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากร "ปลาทู" อ่าวไทย เชื่อมั่นถ้าทุกคนร่วมมือกัน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

กรมประมง...แจ้งแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากร "ปลาทู" อ่าวไทย เชื่อมั่นถ้าทุกคนร่วมมือกัน 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-10  |   ข่าววันที่: 2019-07-10 |  อ่าน: 113 ครั้ง
 

จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวในประเด็นโซเชียลมีเดียตั้งข้อสังเกตถึงการหายไปของปลาทูในแถบทะเลไทยว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศแรกของโลกที่สามารถเพาะพันธุ์ปลาทูในบ่อดินได้และส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงปลาทูแทนการจับจากธรรมชาติ แต่การจับปลาทูไซส์เล็กยังคงอยู่ ทำปลาทูในธรรมชาติหมดโอกาสที่จะได้ขยายพันธุ์ อีกทั้งยังมีการประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจับลูกปลาทูขนาดเล็ก ประมาณ 7,000,000 – 8,000,000 บาท ต่อการทำประมง 1 เที่ยว

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ชี้แจงแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาทู ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่ในอดีต กรมประมงมีความพยายามที่จะทำการเพาะพันธุ์และเลี้ยงปลาทู เพื่อให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจของไทย แต่ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาให้สามารถเลี้ยงได้ในเชิงเศรษฐกิจเพื่อที่จะสามารถนำไปส่งเสริมเกษตรกรประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต

ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปลาทูในช่วงห้าปีที่ผ่านมาที่ทำให้ "ปลาทูในอ่าวไทย" ลดลงเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว กรมประมงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้ร่วมมือกับชาวประมงทั้งพาณิชย์และพื้นบ้าน เพื่อที่จะหามาตรการที่จะควบคุมการทำประมง เพื่อทำให้"ปลาทูในอ่าวไทย" มีจำนวนมากขึ้น โดยเป็นมาตรการที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการ "ปิดอ่าว" ในพื้นที่ประจวบฯ ชุมพร และสุราษธานี ระหว่างวันที่ 15กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม ที่มีอยู่เดิมทุกปี ทั้งมาตรการในการควบคุมการทำการประมงที่มีโอกาสที่จับพ่อแม่พันธุ์ปลาทูก่อนที่จะมีการวางไข่ โดยการกำหนดขนาดตาอวนติดตาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ในช่วงเวลา "ปิดอ่าว" และมาตรการในการควบคุมการทำประมงที่มีโอกาสจับลูกปลาทูที่พึ่งเจริญเติบโต โดยการกำหนดเขตห้ามทำการประมงในพื้นที่ประมาณ 7 ไมล์ทะเล นับจากเขตชายฝั่ง ต่อจากระยะเวลาที่ปิดอ่าวออกไปอีก 1 เดือน ในพื้นที่ "ปิดอ่าว" เดิม

และได้เพิ่มพื้นที่ในการห้ามทำการประมงให้เกิดความเชื่อมต่อกับระหว่างการ "ปิดอ่าวตอนกลาง" และ "ปิดอ่าวตอนใน" พร้อมทั้งได้ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาและพื้นที่ในการ "ปิดอ่าวตอนใน" ให้มีประสิทธิภาพในการคุ้มครอง "ปลาทูโตเต็มวัย" ก่อนที่จะกลับมาวางไข่ ซึ่งการออกมาตรการเหล่านี้กรมประมงและชาวประมงทั้งพื้นบ้านและพาณิชย์ ได้ร่วมกันพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งกับ "ทรัพยากรปลาทู" และ "ชาวประมง" อันเป็นความร่วมมือของชาวประมงทั้งพื้นบ้านและพาณิชย์ที่ต่างถอยกันคนละก้าวเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป ถึงแม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่สามารถทำให้การจับลูกปลาขนาดเล็กหมดสิ้นไปเลย เพราะทุกภาคส่วนต่างยังคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวประมง แต่ผลจากการใช้มาตรการ ก็ยังเป็นที่ประจักษ์ว่ามีการพบเห็นปลาทูเพิ่มมากขึ้น

นอกจากมาตรการที่ช่วยกัน "ดูแล" ทรัพยากรปลาทู จากการทำการประมงแล้ว "เราทุกคน" ก็สามารถมีส่วนร่วมได้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาทูได้อย่างง่ายๆ คือ ไม่บริโภคปลาที่มีไข่ หรือ ปลาตัวเล็กๆ ปล่อยให้ปลาเหล่านี้ได้เติบโตมาเป็นอาหารในช่วงเวลาที่เหมาะสมและมีมูลค่าที่เศรษฐกิจดีกว่า หากเราทุกคนช่วยกัน กรมประมงเชื่อมั่นว่าท้องทะเล ทรัพยากรประมง จะกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ดังเช่นแต่ก่อนได้อีกครั้ง...อธิบดีกรมประมง กล่าว

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/prg/3005558


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงเร่งหาทางออกม.57แก้ววิฤต"ปลาทูไทย".. (382)  กรมประมง...แจ้งแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากร "ปลาทู" อ่าวไทย เชื่อมั่นถ้าทุกคนร่วมมือกัน.. (113) คลิประทึก! ชาวประมงอวนลากผิดกฏหมาย ล้อมเรือทำร้ายเจ้าหน้าที่.. (94) กิจกรรมปล่อยหอยตะโกรมกรามขาว จำนวน 790,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (72) ประกาศกรมประมง.. (69) แบบ สขร 1 งบประมาณ 2562.. (65) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (64) พระราชกำหนดประมง.. (59) โครงการ"อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"ประจำปี 2562.. (57) โครงการยุวประมง ประจำปีงบประมาณ 2562.. (57) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (57) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2563.. (53) วันแม่แห่งชาติ 2562 ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (51) ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (50) เรื่องร้องเรียน.. (46) ปล่อยพันธุ์น้ำ คลองทุ่งน้อย.. (46) อธิบดีกรมประมงตรวจราชการ .. (42) กิจกรรมบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. (40) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ.. (38) ติดตั้งแผงโซ่ล่าเซลล์เรือตรวจการประมง .. (38)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

     193  ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   77000