รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จังหวัดปร...


รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)

ปีงบประมาณ 2565

 

- ตุลาคม 2564

- พฤศจิกายน 2564

- ธันวาคม 2564

- มกราคม 2565

- กุมภาพันธ์ 2565

- มีนาคม 2565

- เมษายน 2565

- พฤษภาคม 2565

- มิถุนายน 2565

- กรกฎาคม 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!