การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 39 ม. 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120    agbgroup@hotmai.com   02-904-7604 ต่อ 26   02-577-5061