ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนตุลาคม 2562

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนตุลาคม 2562 

 เผยเเพร่: 2019-10-31  |   ข่าววันที่: 2019-10-26 |  อ่าน: 49 ครั้ง
 

ปีงบประมาณ 2563


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • สรุปผลคดีประจำปี.. (119)  ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม.. (112) ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนกันยายน 2562.. (96) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดการกับของกลางในคดี.. (57) พื้นที่รับผิดชอบ.. (57) ต้อนรับหัวหน้าวรรณวิมิล ทวีวิทยการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯและหัวหน้าวิชิต ไชยสาลี หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามฯพร้อมคณะจากกองตรวจการประมง .. (50) ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนตุลาคม 2562.. (49) ประวัติหน่วยฯ.. (44) สไลโชว.. (36) สไลโชว3.. (35) แจกหน้ากากอนามัยกับกลุ่มชาวประมงอ่างฯประแสร์ ระยอง.. (34) ประชาสัมพันธ์ ช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ 2563.. (31) สไลโชว4.. (29) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายประมงจังหวัดตราด (Fisheries Co-Ordinator :FC) .. (29) การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563.. (29) การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563.. (28) สไลโชว2.. (28) การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2562.. (27) การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562.. (22) การปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563.. (22)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

     157 หมู่6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210