ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนกันยายน 2562

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนกันยายน 2562 

 เผยเเพร่: 2019-09-04  |   ข่าววันที่: 2019-09-03 |  อ่าน: 98 ครั้ง
 

ร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่(ชปพ.)ออกตรวจ ปราบปรามช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • สรุปผลคดีประจำปี.. (120)  ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม.. (115) ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนกันยายน 2562.. (98) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดการกับของกลางในคดี.. (58) พื้นที่รับผิดชอบ.. (58) ต้อนรับหัวหน้าวรรณวิมิล ทวีวิทยการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯและหัวหน้าวิชิต ไชยสาลี หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามฯพร้อมคณะจากกองตรวจการประมง .. (51) ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนตุลาคม 2562.. (50) ประวัติหน่วยฯ.. (45) สไลโชว.. (37) แจกหน้ากากอนามัยกับกลุ่มชาวประมงอ่างฯประแสร์ ระยอง.. (36) สไลโชว3.. (36) ประชาสัมพันธ์ ช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ 2563.. (35) การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2562.. (31) การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563.. (30) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายประมงจังหวัดตราด (Fisheries Co-Ordinator :FC) .. (30) การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563.. (30) สไลโชว4.. (30) สไลโชว2.. (28) การปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563.. (23) การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562.. (23)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

     157 หมู่6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210