กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในพื้นที่แหล่งน้ำจืด จ.ฉะเชิงเทรา

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)


กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในพื้นที่แหล่งน้ำจืด จ.ฉะเชิงเทรา              วันที่  ๑๐  สิงหาคม   ๒๕๖๕  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา  โดยนายนิยม  กันทะเขียว นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ  พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจประมงน้ำจืดนางพญา ๑๑  รวมทั้งสิ้น  ๖  นาย  ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน  และในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน  ประจำปี ๒๕๖๕ ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่แม่น้ำบางประกง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางประกง  อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ตรวจพบเครื่องมือลอบพับได้ หรือไอ้โง่ จำนวน ๑๙ ปาก พร้อมสัตว์น้ำเบญจพรรณ (สภาพเน่าเสีย) ประมาณ ๒ กก.  ลักลอบทำการประมงในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยมิได้รับอนุญาต  มีความผิดตาม ม.  ๖๗ (๒) และมีบทลงโทษ ตามมาตรา ๑๔๗  ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำ จึงอาศัยอำนาจตาม  ม. ๑๐๓ แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินการรื้อถอนเครื่องมือดังกล่าว พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน  สภ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา  ตาม ปจว. ข้อ ๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๑.๔๕ น  พ.ต.ท. สมศักดิ์  ปางสุข พนักงานสอบสวน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)

     หมู่ที่  ๒  บ้านคลองบ่อ ตำบลหินตั้ง  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  ๒๖๐๐๐    khundanpatrol@gmail.com   ๐๓๗-๓๘๔๐๖๐   แฟนเพจ