ตรวจร่วมบูรณาการแรงงาน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)


ตรวจร่วมบูรณาการแรงงาน 

กิจกรรม


วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายวัยวุฒิ ศันติวิชยะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล ๖๑๑ รวม ๖ นาย ออกปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง กิจกรรม ตรวจร่วมบูรณาการแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศปิดอ่าว ระหว่างวันที่ ๑๖ พ.ค. – วันที่ ๑๔ มิถุนายน (ปิดอ่าวช่วงที่ ๒) ให้ชาวประมงได้รับทราบ ทั้งนี้การออกตรวจในครั้งนี้ได้มีนักข่าวไทย นำโดยนายศันติพงศ์ ท่าทราย งานโซเชียล สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต ๘ กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ คน ดำเนินการเก็บภาพการปฏิบัติงานและนำภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจสอบแรงงานต่างด้าวเพื่อนำเสนอในรายการข่าวต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง   164   เข้าร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงและการท่องเที่ยวบางสะพาน    151  เข้าร่วมประชุมแนวทางการใช้เรือบัญชีกำลังใน ศรชล.ภาค 1 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน    135  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบ...  98  โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม    97  โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม    88  โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม    83  ติดตามกิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง    78  เข้าร่วมประชุมเครือข่ายชาวประมงประจำเดือนกันยายน 2565 และร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยง...  78  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงานและไร้การคว...  76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) 611 ม. 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140    bangsaphan_01@hotmail.com   -   -