13 ตุลาคม

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา


13 ตุลาคม 

ปกนอก


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

     ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา เลขที่ 79/2 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000    fiqd.songkhla@dof.mail.go.th   074312037, 074311276,074312746,074313155   074314797