กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หน้าหลัก

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-06-17  |   ข่าววันที่: 2019-06-17 |  อ่าน: 17 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2562 หน่วยฯ เพชรบุรี ออกปฎิบัติงานจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ศาลาชุมชนบ้านไทรน้อย ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.. (71)  เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 62 เรือตรวจประมงทะเล 107 และ เรือตรวจประมงทะเล 108 ออกปฏิบัติงานกิจกรรมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการด้านแรงงานประมง.. (60) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (52) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.. (45) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันฯ เพชรบุรี ออกปฏิบัติงานกิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ในระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562 ณ ชุมชน บ้านโตนดน้อย ต.หนองขนาน .. (44) สถานที่ตั้งหน่วยงาน.. (43) หน่วยฯ.. (30) อัตรากำลังหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี.. (25) หน่วยงานในสังกัดกองตรวจการประมง.. (19) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (17)

    Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี

     ม.4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110