รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565

 หน่วยป้องกันและปราบป​ระมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 

หน้าหลัก


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)

ประจำปีงบประมาณ 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบป​ระมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)

     ม.4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี    phetchaburifish@gmail.com   032481012   032481012