ปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน จำนวน ๓๖,๔๙๓ ตัว

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

ปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน จำนวน ๓๖,๔๙๓ ตัว  

กิจกรรมเสริมสร้างและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2019-09-25  |   ข่าววันที่: 2019-09-24 |  อ่าน: 184 ครั้ง
 

๒๔ กันยายน ๖๒
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง โดยนายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่รวม ๒ นาย ปฏิบัติงานร่วมกับนายณรงค์ เทศธรรม ประมงอำเภอทองผาภูมิ ปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน จำนวน ๓๖,๔๙๓ ตัว (กฟผ.เขื่อนท่าทุ่งนา สนับสนุน) เนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ ๒๑ กันยายน ของทุกปี” และ “วันสถาปนากรมประมง ครบรอบ ๙๓ ปี” ณ แหล่งน้ำสาธารณะลำห้วยสมจิตร และบ่อน้ำโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว หมู่ที่ ๕ ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อให้เจริญเติบโต เป็นแหล่งอาหารโปรตีนต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบ ชร 5 ข บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (758)  แบบ ชร 5 ง แบบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละเที่ยว.. (728) แบบ ชร 4 บันทึกการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเรือ.. (725) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (688) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (675) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (670) ติดต่อเรา.. (657) ปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน จำนวน ๓๖,๔๙๓ ตัว .. (184) จิตอาสา วปร.๙๐๔ ร่วมพิธีรับหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.. (172) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 10 ราย เข้าสมัครลงทะเบียน จิตอาสาพระราชทาน 904 ว.. (155) วันสถาปนากรมประมงปีที่ ๙๓ และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” ณ กรมประมง กรุงเทพฯ.. (152) ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช .. (129) เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง ฝึกระเบียบแถวตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมประมงและผู้อำนวยการกองตรวจการประมง.. (127) รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ2562 ประจำเดือน กันยายน 2562.. (119) เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน.. (113) นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีประกาศปิดอ่าวไทย ๑๕ ก.พ. – ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ นี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี.. (107) การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้.. (104) ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ในงาน "วันประมงแห่งชาติ".. (104) ร่วมประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์ช่วยกันลด และคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อลดปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน.. (103) 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม ฤดูน้ำแดง.. (97)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

     เลขที่ 41/8 หมู่ 8 ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180